۰۹۱۹۳۷۵۶۱۶۸ ✆

5/5

بهترین وکیل دیوان عالی کشور در تهران

بهترین وکیل دیوان عالی کشور در تهران تهرانپارس

بهترین-وکیل-دیوان-عالی-کشور-در-تهران

بهترین وکیل دیوان عالی کشور در تهران کیست؟

از آنجایی که دیوان عالی کشور در تهران قرار دارد، پرونده های مربوط به دیوان هم در این شهر رسیدگی می‌شوند، فارغ از اینکه قبلا در کدام شعبه مفتوح با رسیدگی شدند. فلذا وکلای تهران هم تجربه بیشتری در پرونده های دیوان دارند و هم به سبب نزدیکی مسیر، راحت تر می‌توانند پرونده را پیگیری کنند. پس طبیعی است که همگی به دنبال بهترین وکیل دیوان عالی کشور در تهران باشند اما چنین وکیلی به صورت رسمی معرفی نشده. اما آنچه مشخص است، چنین شخصی باید تجربه بسیار در دعاوی مثل فرجام خواهی داشته باشد.

کدام آرا قابل فرجام خواهی اند؟

تمام آرا صادره قابل فرجام خواهی نیستند. به طور کلی آرا زیر قابلیت فرجام خواهی در دیوان عالی کشور دارند:

  • نقص تحقیقات انجام شده؛

  • عدم صلاحیت ذاتی دادگاه صادر کننده رای مورد فرجام؛

  • صدور آرای مغایر، در یک موضوع با همان اصحاب دعوا؛

  • عدم توجه به دلایل و دفاعیات ارائه شده توسط اصحاب دعوا.

  • خلاف موازین شرع یا قانون (قانون زمان صدور رای) بودن رای مورد فرجام؛

  • عدم صلاحیت محلی دادگاه صادر کننده رای مورد فرجام، در صورتی که این امر، یعنی عدم صلاحیت محلی، مورد اعتراض قرار گرفته باشد؛

  • رعایت نشدن قوانین آمره، قواعد دادرسی و حق و حقوق طرفین دعوا، توسط دادگاه صادر کننده رای مورد فرجام، با درجه اهمیتی که رای را از اعتبار قانونی بیندازد؛

چرا در دیوان باید از وکیل کمک گرفت؟

فرجام خواهی مرحله نهایی پرونده است. آرا صادره از دادگاه بدوی قابل تجدید نظر است. اگر خطایی رخ دهد، از طریق اعتراض به رای قابل جبران خواهد بود. اما زمانی که پرونده در دیوان عالی کشور رسیدگی می‌شود، اگر کوتاهی رخ دهد، شاید دیگر جایی برای جبران نباشد. پس بهتر است در چنین شرایطی از بهترین وکیل دیوان عالی کشور در تهران کمک بگیریم.

خدمات وکیل دیوان عالی کشور در تهران در تهران

▲ جستجو کنید ▲

Call Now Buttonتماس مستقیم