مشاوره-حقوقی-عدل

✆ ۰۹۱۹۳۷۵۶۱۶۸ ✆

5/5

بهترین وکیل ازدواج تهران (ازدواج دائم و موقت)

وکیل-ازدواج-شرق-تهران-تهرانپارس

بهترین وکیل ازدواج تهران کیست؟

ازدواج نقطه‌ی عطفی در زندگی افراد است. پر واضح است که چنین مسائل مهمی از حساسیت بالایی برخوردار است. در ازدواج ممکن است تله ها و نکات حقوقی نهفته باشد که عموم افراد از آن آگاهی ندارند. پس بهتر است قبل از هر اقدامی با بهترین وکیل ازدواج تهران صحبت کرد. بهترین وکیل ازدواج تهران شخصیست که تجربه در تمامی دعاوی خانواده مثل مهریه، طلاق و حضانت داشته باشد تا بتواند احتمال بروز مشکل در چنین مواردی را به حداقل برساند.

ازدواج به چند صورت امکان پذیر است؟

یکی از مسائل مهم اسلام ازدواج و تشکیل خانواده است. ازدواج در اسلام به دونوع دائم و موقت (منقطع) تقسیم می‌شود. برخی متعه را ازدواج نمی‌دانند و معتقدند متعه یعنی تمتع (لذت جویی) ، درحالی‌ که هدف از ازدواج، تشکیل خانواده است.

منظور از عقد موقت چیست؟

عقد موقت به این معناست که مرد و زنی برای مدت معین و معلومی با مهریه معین با یکدیگر ازدواج می‌کنند و تنها تا زمانی که زمان عقدشان تمام نشده، با یکدیگر زن و شوهرند و پس از پایان مدت دیگر محرم نیستند و رابطه زوجیت خود به خود پایان می‌پذیرد.در ازدواج موقت رضایت زن و مرد و مشخص شدن مهریه و خوانده شدن عقد و مدت لازم است.

سن قانونی برای ازدواج چیست؟

سن قانونی جهت ازدواج موقت برای دختر ۱۳ سال تمام است.

برای ازدواج اجازه‌ی چه شخصی لازم است؟

بنا بر نظر مشهور فقها در تصمیم گیری برای ازدواج، اجازه پدر لازم است.

طبق قانون مدنی رضایت چه شخصی برای ازدواج الزامی است؟

.طبق قانون مدنی، رضایت پدر یا جد پدری برای ازدواج موقت یا دائم دختر باکره الزامی است .
ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی  بیان می‌کند:«ازدواج دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد منوط به اجازه پدر یا جد پدری او است.»

چرا در ازدواج موقت ثبت آن لزومی ندارد؟

در رابطه با ازدواج موقت و آثار آن باید گفت: طبق قانون، زوج بایستی ازدواج، طلاق، رجوع از طلاق و فسخ نکاح را ثبت نماید. این در حالی است که برای ازدواج موقت الزامی برای این کار وجود ندارد. زمانی که ازدواج موقت با صیغه ی صحیح ( عربی یا فارسی) با قید مهریه و مدت جاری گردد، نیازی به ثبت کردن آن وجود ندارد.

طبق قانون، ازدواج موقت در چه صورت ثبت می‌شود؟

در ماده ۱۰۷۵ قانون مدنی ، قانونگذار ثبت رسمی ازدواج موقت را برعکس ازدواج دائم الزامی ندانسته است مگر در سه مورد : باردار شدن، توافق زوجین وشرط ضمن عقد.

نفقه چیست و آیا اجباری برای پرداخت آن وجود دارد؟

یکی از نکات حقوقی در رابطه با صیغه و آثار آن بحث نفقه است. طبق ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی، مرد اجباری برای پرداخت نفقه ندارد. مگر این که این موضوع شرط شده باشد یا عقد بر مبنای آن جاری شده باشد.
 در صورتی که پرداخت نفقه جزء شروط ضمن عقد مطرح شده باشد، می‌تواند به عنوان یک تعهد و تکلیف قابل پیگیری و مطالبه باشد.

در چه صورت زوجین از یکدیگر ارث می‌برند؟

طبق ماده ٩٤٠ قانون مدنی  «زوجين كه زوجيت آنها دایمی بوده و ممنوع از ارث نباشند از يكديگر ارث می برند.»
این ماده بیان گر این است که در عقد موقت ميان زن و شوهر توارث برقرار نيست، مگر آن‌ كه زن ارث بردن را ضمن عقد شرط کند، در این صورت از شوهر موقت خود نیز ارث می‌برد.

در چه صورت تمکین قابل انجام است؟

زن در ازدواج موقت الزامی به تمکین ندارد.مگر آنکه مرد در ضمن عقد، تمکین زوجه را شرط کرده باشد که در این صورت نفقه ازدواج موقت الزامی می‌شود. زن می‌تواند میزان رابطه و مراودات بین خود و مرد را نیز تعیین کند و در صورت پذیرفتن مرد، عقد موقت صحیح است.

آیا تفاوتی میان فرزند ازدواج موقت یا دائم وجود دارد؟

بین فرزند حاصل از ازدواج موقـت و دائم تفاوتی نداشته و از تمامی حقوق از جمله ارث و نفقه ازدواج مـوقت برخوردار می‌باشد و نفقه فرزند بر پدر واجب است.

طبق قانون در چه صورت طفل متولد ملحق به شوهر است؟

 در ماده ۱۱۵۸ قانون مدنی بیان شده «طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است، مشروط بر این‌که از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از ٦ ماه و بیشتر از ١٠ماه نگذشته باشد.»

طبق قانون هزینه نگهداری از فرزندان به عهده‌ی چه کسی است؟

همچنین براساس ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی حضانت و نگهداری از فرزندان حق و تکلیف والدین معرفی شده و از آن‌جایی که پدر سرپرست خانواده محسوب می‌شود،هزینه‌های نگهداری از فرزندان نیز برعهده اوست.

آیا تعیین مهریه در ازدواج موقت الزامی است؟

تعیین مهریه در عقد موقت الزامی می باشد و زن به محض انعقاد عقد، مالک مهر می‌شود. قانون مدنی نیز در موارد ۱۰۹۵ تا ۱۰۹۸ شرایط محقق شدن مهریه در ازدواج موقت را بیان کرده است.همچنین اتفاقاتی مانند فوت زن در زمان ازدواج، عدم‌ نزديکی شوهر با زن، اتمام مدت عقد یا بخشيدن زمان عقد از طرف شوهر مهر را ساقط نمی‌کند.

آیا در ازدواج موقت اجباری در دائم کردن آن وجود دارد؟

 ممکن است طرفین ازدواج موقت تنها به خواندن صیغه‌ی محرمیت اکتفا کرده و آن را ثبت نکرده باشند. خانواده‌هایی که در هنگام نامزدی صیغه‌ی محرمیت می‌خوانند، باید بدانند که ممکن است طرفین یا یکی از آن ها پس از اتمام زمان عقد تمایلی به ثبت کردن ازدواج موقت به دائم نباشند.

آیا امکان گرفتن مهریه در ازدواج موقت وجود دارد؟

با توجه به این که اجباری برای این کار وجود ندارد،چنانچه مهریه‌ی ناچیزی نیز تعیین شده باشد مرد با پرداخت آن خود را از دین خارج خواهد نمود.اما اگر مهریه‌ی زیادی تعیین شده باشد و دختر آن را طلب نماید، راه اثبات آن تنها از طریق شهادت دو زن و یک مرد یا شهادت دو مرد است. البته در اثبات مهریه در عقد موقت مهم ترین مدرک، اقرار طرفین است.

برای مطالبه مهریه در ازدواج دائم چه اقداماتی لازم است؟

 چنانچه سند رسمی ازدواج وجود داشته باشد،برای مطالبه‌ی آن باید به اداره‌ی رسمی اجرای ثبت رفت. در این مواقع ابتدا درخواست صدور اجراییه اجرا خواهد شد. سپس این اجراییه به شوهر ابلاغ خواهد گشت. چنانچه شوهر در زمان مقرری که در اجراییه آمده، اقدام به پرداخت مهریه ننماید، امکان توقیف اموال و ممنوع الخروج کردن وی از طریق اداره‌ی رسمی اجرای ثبت وجود دارد.

در چه صورت زوجه برای مطالبه‌ی مهریه باید به شورای حل اختلاف مراجعه نماید؟

در بقیه موارد، با داشتن مدارک اثباتی، چنانچه مبلغ مهریه تا 20 میلیون تومان باشد،بایستی برای مطالبه‌ی آن دادخواستی را به مرکز شورای حل اختلاف ارائه دهند.

در چه صورت زوجه برای مطالبه مهریه باید به دادگاه مراجعه نماید؟

چنانچه مبلغ مهریه در ازدواج موقت بیشتر از 20 میلیون تومان باشد، برای مطالبه‌ی مهریه باید به وسیله‌ی دادگاه خانواده اقدام نمود.

بذل مدت در ازدواج موقت به چند صورت میسر می‌شود؟

۱)انقضای مدت تعیین شده ازدواج موقت.
۲)اراده ی مرد مبنی بر پایان عقد موقت.
۳)مورد سومی هم می‌توان مقرر کرد و آن زمانی است که طرفین توافقی در شروط ضمن عقد دال بر وکالت زن مبنی بر داشتن حق بذل مدت عقد را داشته باشد.

شایان ذکر است که بذل مهریه از مراحل بسیار حساس است چرا که کلمه به کلمه متن امضا شده بار حقوقی دارد. پیشنهاد می‌شود بدین منظور حتما از بهترین وکیل ازدواج تهران مشاوره بگیرید.

در چه صورت در ازدواج موقت برای جدایی طلاق لازم است؟

صیغه برای زمان مشخصی جاری می شود. بنابراین با اتمام زمان آن، صیغه فسخ خواهد شد و دیگر به طلاق نیازی ندارد. اما اگر مدت زمان ازدواج موقت طولانی باشد ( به عنوان مثال صیغه 99 ساله) برای جدایی بایستی طلاق صورت بگیرد.

آیا به صورت اینترنتی می‌توان طلاق را استعلام کرد؟

برای اینکار به سامانه عدل ایران مراجعه کنید. (جهت ورود به سامانه روی لینک آن کلیک کنید.)

دیگر خدمات

▲ جستجو کنید ▲

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *