جستجو

پلتفرم ارتباط با بهترین وکلا

5/5

بهترین وکیل برای زندانی تهران

وکیل-زندانی-سیاسی-حبس-شرق-تهران-تهرانپارس

بهترین وکیل برای زندانی تهران کیست؟

هنگامی که می‌خواهید بهترین وکیل برای زندانی تهران را انتخاب کنید برای عقد قرارداد وکالت، اولین چیزی که باید در نظر داشته باشید علت زندانی شدن شخص است. برای مثال اگر شخص به دلیل رای صادر شده در یک پرونده کیفری باخته باشد، بهترین وکیل برای زندانی تهران شخصیت که تخصص دعاوی کیفری دارد. همین موضوع در موضوعات خانواده، ساسی و.. هم صدق می‌کند.

آیا مجازاتی جایگزین حبس وجود دارد؟

راهکاری برای سیاست حبس زدایی و جلوگیری از حبس های کوتاه مدت که ضرر آنها بیشتر از منفعتشان است، مجازات‌های جایگزین حبس است. این جایگزین‌ها در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ پیش بینی شده است. مجازاتهای جایگزین حبس ۴ نوع است: ۱-دوره مراقبت ۲-خدمات عمومی رایگان ۳-جزای نقدی روزانه ۴-جزای نقدی

فرد در دوره مراقبتی به چه چیزی محکوم می‌شود؟

دوره مراقبت دوره‌ای است که طی آن محکوم، به حکم دادگاه و تحت نظارت قاضی اجرای احکام به انجام یک یا چند مورد از دستورهای مندرج در تعویق مراقبتی (ماده۴۳ قانون مجازات اسلامی مانند حرفه آموزی یا اشتغال به حرف‌های خاص، اقامت یا عدم اقامت در مکان معین و…..) محکوم می‌گردد.

دادگاه می‌تواند فرد را به چند خدمت عمومی محکوم کند؟

خدماتی است که با رضایت محکوم برای مدت معین مورد حکم واقع می‌شود و تحت نظارت قاضی اجرای احکام اجراء می‌گردد. ساعات انجام خدمت عمومی برای افراد شاغل بیش از چهار ساعت و برای افراد غیر شاغل بیش از هشت ساعت در روز نمی‌باشد. در هر حال ساعات ارائه خدمت در روز نباید مانع امرار معاش معمول محکوم گردد. دادگاه نمی‌تواند به بیش از یک خدمت عمومی مقرر در آیین نامه حکم دهد.

جزای نقدی روزانه چقدر است؟

جزای نقدی روزانه عبارت است از یک هشتم تا یک چهارم درآمد روزانه محکوم که مورد حکم واقع می‌شود و با نظارت اجرای احکام وصول می‌گردد،جزای نقدی که مطابق قانون باید پرداخته شود.

متهم برای برخورداری از مجازات جایگزین حبس باید چه شرایطی داشته باشد؟

ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی بیان می دارد: «مجازات‌های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجراء می‌شود.
تبصره- دادگاه در ضمن حکم، به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این ماده تصریح می‌کند. دادگاه نمی تواند به بیش از دو نوع از مجازات‌های جایگزین حکم دهد.»

چرا در جرایم قابل گذشت نوبت به مجازات جایگزین حبس نمی‌رسد؟

بنابراین اعمال این مجازات‌ها بر طبق ظاهر قانون در جرایم غیرقابل گذشت امکان پذیر است. چرا که در جرایم قابل گذشت، با گذشت شاکی مجازات منتفی می‌شود و نوبت به مجازات جایگزین حبس نمی‌رسد.

طبق قانون وجود جهات تخفیف و گذشت شاکی برای چه جرائمی الزامی است؟

طبق متن ماده که در سال۱۳۹۵ رای وحدت رویه ای صادر شد وجود شرایط مذکور در ماده ۶۴ در اعمال مجازات جایگزین حبس برای ماده های ۶۵، ۶۶، ۶۸و ۶۹ اجباری نیست ولی ماده ۶۷ از شمار این مواد خارج است. پس برای مرتکبان جرائم عمدی را که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یک سال حبس است، وجود جهات تخفیف و گذشت شاکی الزامی است.

در چه صورت جرائم عمدی که مجازات آن ۹۱ روز تا ۶ ماه حبس است به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند؟

مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا شش ماه حبس است در صورتیکه دارای سابقه محکومیت به شرح زیر نباشند، به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند:
الف- بیش از یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس تا شش ماه یا جزای نقدی بیش از ده میلیون ریال یا شلاق تعزیری و از اجرای آن ۵ سال نگذشته باشد.
ب- یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس بیش از شش ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یک پنجم دیه و از اجرای آن ۵ سال نگذشته باشد.

مرتکبان جرائم غیرعمد در چه صورت به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند؟

مرتکبان جرائم غیرعمدی به مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند اگر مجازات آنان تا ۲سال حبس باشد.

طبق قانون مجازات اسلامی مرتکبانی که نوع یا میزان تعزیر انها مشخص نشده است به چه چیزی محکوم می‌گردند؟

و ماده ۶۹ قانون مجازات اسلامی که می گوید: مرتکبان جرائمی که نوع یا میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است به مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند.

در چه مورد اعمال جایگزین حبس به صورت اختیاری می‌باشد؟

– برای مرتکبان جرایم غیر عمدی که مدت مجازات حبس آن بیش از دو سال باشد، در صورت صلاح دید قاضی به مجازات جایگزین حبس محکوم می شوند. در واقع اعمال جایگزین حبس در این مورد اختیاری است. ‌‌
ماده ۶۷ قانون مجازات: دادگاه می تواند مرتکبان جرائم عمدی را که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یکسال حبس است به مجازات جایگزین حبس محکوم کند، در صورت وجود شرایط ماده(۶۶) این قانون (مذکور در پاراگراف بالا) اعمال مجازات‌های جایگزین حبس ممنوع است.

دادگاه برای ضمانت اجرای مجازات‌های جایگزین حبس و جلوگیری از سرپیچی چه عناوینی را تعیین می‌کند؟

ماده ۷۰قانون مجازات در این مورد بیان می‌دارد: «دادگاه ضمن تعیین مجازات جایگزین، مدت مجازات حبس را نیز تعیین می‌کند تا درصورت تعذر اجرای مجازات جایگزین، تخلف از دستورها یا عجز از پرداخت جزای نقدی، مجازات حبس اجراء شود.»

در چه صورت دادگاه مجازات حبس را اجرا می‌کند؟

طبق ماده ۸۱: «چنانچه محکوم از اجرای مفاد حکم یا دستورهای دادگاه تخلف نماید، به پیشنهاد قاضی اجرای احکام و رای دادگاه برای بار نخست یک چهارم تا یک دوم به مجازات مورد حکم افزوده می شود و در صورت تکرار، مجازات حبس اجراء می گردد.»

در چه مواردی ممنوعیت صدور حکم به مجازات جایگزین حبس وجود دارد؟

۱- در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور
۲- در تعدد جرائم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آنها بیش از شش ماه حبس باشد.
۳-جرایم عمدی که مجازات آن بیش از یک سال حبس است، اگر این مجازات با جهات تخفیف به کمتر از یک سال کاهش پیدا کند، دادگاه نمی‌تواند به مجازات جایگزین حبس حکم دهد.

آیا استعلام زندانی ها با کد ملی قابل انجام است؟

درحال حاضر سازمان زندان‌ها سامانه الکترونیک برای استعلام زندانی با کد ملی راه اندازی نکرده. اما اقوام درجه یک شخص طی شرایطی می‌توانند از طریق شعبه دادگاه کیفری رسیدگی کننده به پرونده یا اجرای احکام کیفری و یا اداره زندان این استعلام را انجام دهند.

دیگر خدمات

▲ جستجو کنید ▲

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonتماس با موسسه