جستجو

پلتفرم ارتباط با بهترین وکلا

5/5

بهترین وکیل تقسیم ترکه تهران

وکیل-تقسیم-ترکه-ماترک-شرق-تهران-تهرانپارس

بهترین وکیل تقسیم ترکه تهران کیست؟

تقسیم ترکه جزوی از امور حسبی به شما می‌آید. در این امور نیاز نیست به بهترین وکیل تقسیم ترکه تهران مراجعه کنید چرا که درصورتی که پرونده شما پییچیدگی و جزئیات خاصی نداشته باشد، مسیر حقوقی روشن و از امور ترافعی راحت تر است. تنها مورد در مورد امور حسبی، نیاز به پیگیری‌های مداوم است که باید مد نظر قرار گیرد. بهترین وکیل تقسیم ترکه تهران شخصیست که در زمان های مشخص به مراجع مراجعه کند تا پرونده زود تر به سر انجام برسد. همچنین بهترین وکیل تقسیم ترکه تهران باید حق الوکاله کل پرونده را از ابتدا به صورت مشخص اعلام کند. نه آنکه در هر مرحله حق الوکاله بیشتری تحت عنوان موضوع پرونده جدید از موکل دریافت کند.

چرا تقسیم ترکه الزامیست؟

پس از فوت شخص، ورثه ی او در خالص ترکه فرد (پس از پرداخت دیون و..) مالکیت مشاعی دارند که این مالکیت مشترک ممکن است مشکلاتی را به وجود آورد. به منظور از بین بردن مالکیت مشاعی لازم است تقسیم ترکه صورت گیرد. یکی از مسائل مهم در زمینه تقسیم ترکه، بحث و جدلی است که میان بستگان بعضا به وجود می‌آيد. از مواردی که مورد بحث قرار می‌گیرد میتوان به؛ تعیین تکلیف مایملک وی و میزان سهم و حقوق وراث اشاره داشت.

اقدامات قبل از تقسیم ترکه چیست؟

اقدامات مربوط به ترکه عبارت است از: اموری که برای حفظ ترکه و رساندن آن به وراث (قانونی) صورت می‌گیرد؛ که شامل مهر و موم ترکه، تحریر ترکه و اداره ترکه می‌شود.

وکیل تقسیم ترکه چه اقداماتی انجام می‌دهد؟

وکیل تقسیم ترکه، قبل از انجام تقسیم دیونی را جهت جلوگیری از پایمال شدن حقوق شناسایی می‌کند. ازجمله:
۱. نفقه زن و مهریه
۲. مطالبات افرادی که مال آنها به عنوان ولایت یا قیمومیت تحت اداره متوفی بوده است.
۳. حقوق کارگران و خدمه
۴. تمامی هزینه های کفن و دفن و سایر هزینه های ضروری
۵. هزینه کفن و دفن به دیگر کارها ارجحيت دارد و باید قبل از بدهی ها و سایر دیون متوفی پرداخت گردد‌ به این دیون، دیون وابسته به اعیان ترکه می‌گویند.

تلکیف بدهی ها و دیون قبل از تقسیم ترکه چیست؟

بر اساس ماده ۸۶۸ قانون مدنی، مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی‌گردد جز در مواردی که بعد از ادای حقوق و دیون، به ترکه میت معلق می‌گیرد که در موارد ذیل به آنها می‌پردازیم؛
۱.  قیمت کفن میت و حقوقی که به اعیان ترکه تعلق دارد مانند عینی که به رهن تعلق دارد.
۲.  دیون و واجبات مالی میت.
۳. وصیت متوفی تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و زیاده بر ثلث با اجازه آن ها.

چگونه می‌توان فهرست دارایی های متوفی را استعلام کرد؟

شورای حل اختلاف بنابر درخواست ورثه یا وکیل تقسیم ترکه، فهرستی از تمامی دارایی متوفی تهیه می‌کند که در آن کلیه اموال منقول و غیرمنقول، بهای آنها، حقوق و مطالبات وابسته بدهی های متوفی درج می‌گردد. این عمل از این جهت صورت می‌گیرد که میزان دقیق ماترک مشخص و تعیین گردد.

چه اشخاصی می‌توانند درخواست تقسیم ترکه کنند؟

طبق ماده ۵۸۹ قانون مدنی، هر شریک المال حق دارد هر زمانی که صلاح بداند، تقاضای تقسیم اموال مشترک کند. مطابق ماده ذکر شده، هر یک از اشخاص ذیل به عنوان خواهان دعوي تقسیم قرار می‌گیرند:
۱. هرگاه هر یک از ورثه به سن رشد و قانونی نرسیده باشد، پدر و یا جد پدری صغیر می‌تواند از دادگاه تقاضای تقسیم  اموال کند.
۲. اگر متوفی برای بعد از زمان فوت خود، وصی را تعیین کرده باشد، وصیِ منتخب حق درخواست تقسیم را دارد.
۳. ورثه قانونی متوفی اجازه‌ی تقاضای درخواست تقسیم را دارند.
وراث محجوری که از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع باشند، حق درخواست تقسیم را دارا هستند؛
مانند: صغار، اشخاص غیر رشید و مجانین( قیم معین یا محجور باشد)

اگر بین ورثه تعداد غایب مفقودالاثر باشند تکلیف چیست؟

مطابق ماده ۱۰۱۲ قانون مدنی، اگر غایب مفقودالاثر، برای اداره اموالش، تکلیفی را مشخص نکرده باشد، کسی هم نباشد که قانونا حق تصدی امور مربوط به وی را داشته باشد؛ دادگاه برای اداره اموالش، یک فرد امین را معین می‌کند. تقاضای تعیین شخص امین، تنها از جانب مدعی العموم و اشخاص ذینفع در این امر مورد قبول واقع می‌شود.
همچنین ماده ۳۰۳ قانون امور حبسی مقرر داشته است: هرگاه یکی از ورثه متوفی غایب مفقودالاثر باشد و آن فرد، وکیلی را برای درخواست تقسیم اموال متوفی معرفی و مشخص نکرده باشد، بدواً برای فرد غایب، امینی تعیین می‌شود و بعد تقسیم انجام می‌گردد. ( وکیلِ شخص غایب نیز می‌تواند یکی از اشخاصی باشد که حق درخواست تقسیم را دارد.)

چگونه می‌توان درخواست تقسیم ترکه تقسیم کرد؟

وارث و یا وکیل تقسیم ترکه؛ درخواستی کتبی، با ذکر نام و مشخصات درخواست کننده و متوفی، تعیین و تمیز نمودن ورثه و اشخاص دیگری که ترکه میان آنها تقسیم می‌شود را تنظیم می‌نماید که در این درخواست سهم هر یک از اشخاص ذکر شده از ارث مشخص می‌گردد.

مرجع صالح به رسیدگی دعاوی تقسیم ترکه کجاست؟

بنابر ماده ۲۰ قانون آیین دادرسیمدنی، دعاوی راجع به تقسیم ترکه متوفی چه خواسته، چه دین و چه مربوط به وصایای متوفی باشد؛ تا زمانی که تقسیم ترکه صورت نگرفته باشد، در دادگاه‌های محلی اقامه می‌شود.

اگر متوفی در ایران اقامت نداشته باشد، دعاوی تقسیم ترکه را کدام دادگاه رسیدگی می‌کند؟

آخرین اقامتگاه متوفی در ایران محسوب می‌شود. در شرایطی که آخرین اقامتگاه متوفی نامشخص باشد، رسیدگی به دعاوی ذکر شده، در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در آنجا بوده است.

چرا باید وکیل تقسیم ترکه بگیریم؟

گواهی انحصار وراثت و مهروموم ماترک دو اقدام مهم می‌باشد که وکیل باید در هنگام تقسیم ترکه به آن نظارت داشته باشد چرا که به منظور جلوگیری از هرگونه تصرفی در اموال می‌باشد. همچنین تقسیم ترکه یک موضوع مهم و حساس با پیچیدگی ها و قوانین خاص خود می باشد مخصوصا زمانی که شخص در این خصوص به اختلاف نظر با دیگر وراث می رسید و به بیان دیگر بین آنها دعوای حقوقی شکل می گیرد. نا آگاهی افراد نسبت به قوانین علاوه بر این که ممکن است باعث طولانی شدن فرآیند دادرسی فرد شود ، بلکه ممکن است حق او را نیز در معرض از بین رفتن قرار دهد که این امر موجب می‌شود تاثیرات بدی در زندگی مالی شخص به جا بگذارد.

آیا انجام مراحل انحصار وراثت به صورت غیر حضوری ممکن است؟

خیر، بسیاری از مراحل مربوط به پرنده های ارثی باید به صورت حضوری انجام شود. اما سامانه دریافت گواهی فوت به نشانی death.sabteahval.ir راه اندازی شده و شهروندان می‌توانند از آن استفاده کنند.

دیگر خدمات

▲ جستجو کنید ▲

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonتماس با موسسه