جستجو
5/5

بهترین وکیل حضانت تهران (حق دایگی)

وکیل-حضانت-شرق-تهران-تهرانپارس

بهترین وکیل حضانت تهران کیست؟

حضانت جزوی از مهم ترین پرونده‌های خانواده هست چرا که با احساسات پدر و مادر گره خورده. بهترین وکیل حضانت تهران شخصیست که علاوه بر قوانین حضانت، بر دیگر قوانین خانواده هم تسلط داشته باشد. چرا که نتایج پرونده‌های خانواده بر روی هم تاثیر مستقیم دارند. بخترین وکیل حضانت تهران حتی می‌توانند با پیروزی در پرونده‌های دیگر، فضای مناسبی ایجاد کند برای مذاکره و توافق در پرونده حضانت تا با این کار بهترین نتیجه را به دست آورد.

حضانت چیست؟

حضانت در قانون تعریفی دقیقی ندارد. اما در لغت و عرف به معنی مراقبت، محافظت و نگهداری فرزند است. قبل از شروع به بحث توجه داشته باشید که حضانت با ولایت، وصایت و قیومیت متفاوت است و وظایف آنها نیز متفاوت است. حضانت با امور مالی فرزند کاری ندارد به زبان ساده نگهداری و تربیت فرزند است.

حق حضانت چیست؟

حق سرپرستی یا حق نگهداری از فرزندان یکی ازمشکلات و دغدغه‌های رایج در زندگی زناشویی است. که در اصطلاح حقوقی به آن حق حضانت فرزند گفته می‌شود. این موضوع در بیشتر اوقات زمانی که والدین، صلاحیت خود را برای نگهداری فرزندان از دست می‌دهند اهمیت پیدا می‌کند. حتی سرنوشت فرزندان را نیز تغییر داده و مسیری جدید که ممکن است دلخواه آنان نباشد برایشان رقم می‌زند.

حق حضانت فرزند از نظر قانونی به عهده چه کسی است؟

طبق ماده ۱۶۸ قانون مدنی که در خصوص حق دایگی فرزند است گفته شده است که: نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.

طبق قانون آیا والدین می‌توانند از نگهداری فرزند خود در دوران حضانت امتناع کنند؟

حق سرپرستی فرزند یک مسئله پراهمیت که در ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی گفته شده است که : هیچ یک از والدین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل برعهده آنان است از نگهداری او امتناع کنند .

طبق قانون اگر والدین از اجرای حکم دادگاه در خصوص حضانت سرپیچی کنند دادگاه چه حکمی صادر می‌کند؟

به دلیل اهمیت این مساله در قانون حمایت از خانواده به آن تاکیده شده است که بر اساس ماده ۴۰ : هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی ‌نفع و به دستور دادگاه صادرکننده رأی نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می‌شود.

طبق قانون اگر مسئول حضانت مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود محکوم به چه مجازاتی می‌شود؟

هرگاه مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی‌ حق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و درصورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می‌شود.

چه مواردی باعث می‌شود حق سرپرستی فرزند تغییر کند؟

طبق ماده ۱۱۷۱ قانون مدنی اگر پدر یا مادر فوت کنند، حضانت فرزند با دیگری است. در صورتی که پدر فوت کند حق حضانت فرزند به عهده مادر است،اما اگر پدربزرگ فرزند یا همان پدر پدر او در قید حیات باشد، سرپرستی با او خواهد بود. اما حق نگهداری فرزند با مادر است.

چرا برای گرفتن حق حضانت حضور وکیل لازم است؟

به دلیل اهمیت حضانت در فرایند طلاق و روبه رو شدن با مشکلات موجود در این مسیر، راهنمایی و دریافت مشاوره از یک وکیل باتجربه حضانت، می‌تواند تا حد قابل قبولی شما را در پروسه پیش رو، یاری برساند و به شکل کاملا تخصصی آن را حل نماید. همانطور که در مطالب فوق عنوان شد؛ در پرونده‌های حضانت،یکی‌ از اصلی ترین اقدامات وکیل، زمانی رخ می‌دهد که یکی‌ از طرفین صلاحیت نگهداری و حفاظت از طفل را نداشته باشد و طرف مقابل تلاش می‌کند که حضانت کودک خویش را بگیرد.

در چه صورت دادگاه حضانت فرزند را به مادر نمی‌دهد؟

حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنها است. مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادسـتان، اعطای حضـانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد.

در چه شرایطی ممکن است حق حضانت فرزند از پدر و مادر سلب شود؟

بعضی اوقات ممکن است نه پدر و نه مادر صلاحیت نگهداری از فرزند خود را نداشته باشند،که دادگاه خانواده در این شرایط حضانت فرزند را برابر رای دادگاه به دیگری یعنی پدر یا مادر یا پدر بزرگ و …. منتقل می‌شود.

چه مواردی باعث سلب صلاحیت از والدین می‌شود؟

  • جدایی زن وشوهر
  • بیماری لاعلاج مثل جنون برای مادر یا ازدواج مادر
  • عدم مواظبت و انحطاط اخلاقی

در صورت جدا زندگی کردن پدر و مادر حق سرپرستی به عهده چه کسی است؟

ممکن است زن و شوهر به هر دلیل جدا از هم زندگی کنند. اما طلاق هم نگرفته باشند در اینجا حق سرپرستی فرزندان تا پایان ۷ سالگی با مادر است. بعد از آن تا ۹ سال برای دختر و ۱۵ سال برای پسر با پدر است. بنابراین حتی قبل از طلاق، دادخواست حضانت، سلب حضانت و ملاقات فرزند در دادگاه‌ها پذیرفته می‌شود.

اگر مادر در دوران حضانت دچار جنون و یا ازدواج شود حق دایگی فرزند به عهده چه کسی خواهد بود؟

ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی در این خصوص مقرر می‌دارد :گر مادر درمدتی که حضانت طفل با او است مبتلا به جنون شود یا با فرد دیگری ازدواج کند حق دایگی فرزند با پدر خواهد بود.

مصادیقی که وکیل حضانت متخصص آن را بررسی می‌کند شامل چه مواردی است؟

  • جمع‌آوری اطلاعات ‌مدارک مستند دال براین که خوانده، به الکل، مواد مخدرو یا قماراعتیاد دارد یا خیر؟
  • خوانده دچارفحشا و فساد اخلاقی می‌باشد یا خیر؟
  • آیا مبتلا به بیماری رواني که پزشک قانونی آن را تایید کرده است می‌باشد یا خیر؟
  • نحوه برخورد وی با کودک خود به چه شکلی می‌باشد. یعنی طفل را به کارهای ناپسند که بارغیر اخلاقی دارند مجبورمی‌کند یا خیر؟
  • شیوه برخورد و رفتاروی با طفل چگونه است. به این منظورکه کودک را بیش از اندازه و نامتعارف تنبیه می‌کند یا خیر؟

آیا عدم مواظبت و انحطاط اخلاقی می‌تواند منجر به گرفتن حق حضانت شود؟

برابر ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی گفته شده است که : «هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت نگهداری اوست، صحت جسمانی و یا ترتیب اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی هر تصمیمی را که برای سرپرستی طفل مقتضی بداند, اتخاذ کند».

چه مواردی جزء انحطاط اخلاقی محسوب می‌شود؟

اعتیاد، فساد و فحشا، ، تکدی گری و ضرب و شتم نامتعارف از موارد انحطاط اخلاقی محسوب می‌گردند.

از نظر قانون محل نگهداری طفل کجاست؟

محل نگهداری طفل آخرین محل اقامت پیش از جاری شدن طلاق است. برابر تبصره ۱ ماده ۱۴قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳، «پدر یا مادر یا کسانی که حضانت طفل به آنها واگذار شده، نمی‌توانند طفل را به شهرستانی غیر از محل اقامت مقرر بین طرفین یا غیر از محل اقامت قبل از وقوع طلاق یا به خارج از کشور بدون رضایت والدین بفرستند؛ مگر در صورت ضرورت با کسب اجازه از دادگاه.

آیا بعد توافق حضانت امکان سلب آن وجود دارد؟

نتیجه اینکه اگر توافقی برای حضانت شده باشد، در صورت اثبات این موضوع که مصلحت طفل سلب حضانت است، می‌توان حضانت را از مادر یا پدر سلب کرد.

یکی از وظایف دادگاه در پرونده‌های طلاق چیست؟

یکی از وظایف دادگاه در پرونده‌های طلاق چه طلاق توافقی چه طلاق به درخواست زوج (مرد) و چه طلاق به درخواست زوجه (زن)، تعیین تکلیف نگهداری و ملاقات فرزندان است. ملاک برای دادگاه باید رعایت مصلحت طفل باشد.

کفر چیست؟

در قانون مدنی چیزی در مورد کفر نوشته نشده است اما براساس شرع، کفر نیز موجب می‌شود حضانت فرزند را از دست بدهند. هر کدام از والدین که مدعی شوند که طرف دیگر صلاحیت حضانت فرزند را ندارند، باید توسط وکیل متخصص خانواده،حضانت فرزند اسناد و مدارک بسیار معتبر و قانع کننده‌ای به دادگاه ارائه دهند و طبق قاعده ( البینه علی المدعی) حضانت کودک را از والد سلب کند.

وکیل حضانت کیست؟

وکیل حضانت شخصی است که با توجه به سوابق طولانی و درخشان، در زمینه پرونده‌های خانواده، به خصوص حضانت می‌تواند بهترین و کاربردی‌ترین راه را برای پیگیری پرونده حضانت ارائه دهد.

چگونه می‌توان برای مشاوره طلاق به صورت غیر حضوری نوبت گرفت؟

انجام مشاوره پیش از طلاق یکی از مراحل قانونیست که باید طی شود. افراد جهت نوبت دهی غیر حضوری می‌توانند به سامانه تصمیم به نشانی اینترنتی zaman.behzisti.net مراجعه کنند.

دیگر خدمات

▲ جستجو کنید ▲

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonمشاوره حقوقی